Senaste inläggen

Parkering

Pris vid parkering på våra p-platser: 7 kr/tim

Vill du köpa ett p-tillstånd för Backahallens kundparkering?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig. 019-331110/019-331166
De uppgifter vi behöver för att kunna färdigställa ett p-tillstånd är följande; Namn, ev företag, registreringsnr, önskat antal månader för p-tillståndet.

Priser på p-tillstånd kl 00-24 Backahallens kundparkering:

1 MÅN = 300 KR
2 MÅN = 600 KR
3 MÅN = 800 KR
4 MÅN = 1000 KR
5 MÅN = 1100 KR
6 MÅN = 1200 KR
12 MÅN = 2000 KR
12 MÅN = 1500 KR MEDLEM och Abonnenter i hallen samt föräldrar till barn i verksamheten

För medlemmar och abonnenter i hallen samt föräldrar till barn i verksamheten har vi även ett förmånligt parkeringskort som gäller mellan klockan 06:00 och 23:00 för endast 500kr per år. Detta kortet är även giltigt för två registreringsnummer. Vid köp av detta behöver du som kund kunna visa något som styrker att du har rätt till detta parkeringskort.

Facebook